REGIONFÖRBUNDET SORMLAND

"Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland"
rss
Aktuellt
Ann-Sofie Nilsson, driftschef på Hotel Malmköping tar emot priset. Foto: Pernilla Nordström, STUA

Goda värdar blev glada vinnare


Det blev Hotel Malmköping som kammade hem den ärofyllda
utmärkelsen Årets Värdskap i Sörmland 2014 med motiveringen:

”Med besökaren i fokus, samarbetar Hotel Malmköping med stora som små, i såväl Malmköping med omnejd, som i hela Sörmland.
En stark vilja att ständigt förbättras, utvecklas och växa gör att Hotel Malmköping deltagit både lokalt och regionalt i nätverk och utbildningar.

Hotel Malmköpings satsning på lokal och närodlad mat bidrar starkt till deras positiva image. På mycket kort tid har hotellet på ett föredömligt sätt investerat och satsat på verksam-
heten där gästen alltid står i fokus.

Hotel Malmköping förmedlar inte bara ett bra värdskap mot sina gäster utan även mot sina samarbetspartners. Hotel Malmköping ÄR Värdskap!”

Priset delades ut på det omvärlds-
seminarium som Sörmlands turism-
utveckling anordnade den 18 novem-
ber i Strängnäs. Grattis säger vi!

Läs mer
Dela |
Bild på backspegel. Foto:James Farmer www.sxc.hu

Standardhöjning på viktig väg

Nu rullar det säkrare mellan Malm-
köping-Yxtatorpet och Valla-Flen. Breddad mötesfri landsväg kan trafikanterna på väg 55 glädjas åt när Trafikverkets regionchef Einar Schuch invigde sträckorna den 12 november.

Det regionala stråket mellan Norr-
köping och Uppsala,Mälardiagonalen, har en betydande roll för transport-
systemet, inte minst för arbetspend-
ling och kommunal utveckling. Men vägen har haft en låg standard i för-
hållande till mängden trafik. Därför var ombyggnationen prioriterad i läns-
transportplanen, berättar Fredrik Högberg på Regionförbundet Sörmland.

Förutom ny vägbeläggning och mitträcken har korsningen till Valla gjorts säkrare, och miljön har för-
bättrats vid broar och busshålls-
platser. Nya bullerskydd och utter-
passager har också byggts. Dess-
utom finns en ny sommarcykelväg från Kilstugan och Malmköping.Läs mer
Dela |
Följ oss på facebook
Främja kvinnors företagande

Film om kvinnors företagande, Birgit Båvner och Lina Hallbäck.

Den 6 november hölls det avslutande seminariet för programmet Främja kvinnors företagande. I den här filmen berättar några av deltagarna vad det inneburit för dem att vara med i projekten.

Se filmen!

Innovationskraft Sörmland 2020

         

Regional innovationsstrategi

Cykelstrategi för Sörmland

 

Regional cykelstrategi

Fakta om Sörmland

           

Snabb och lättillgänglig fakta om Sörmland och kommunerna i länet.

Statistiken uppdateras månadsvis, kvartalsvis eller årsvis beroende på när ny statistik finns tillgänglig.

Klicka här för att komma till regionfakta  

Ostlänkens dynamiska effekter

        

Vilka effekter kan Sörmlands kommuner räkna med i Ostlänkens spår? Läs rapporten Dynamiska effekter av höghastighetsbanor i Sörmland.

Sörmland på Twitter