REGIONFÖRBUNDET SORMLAND

"Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland"
rss
Aktuellt
Foto: Frida Ovland
Foto: Frida Ovland

Vårdjobb ska bli attraktivare

Fler ska vilja arbeta inom vård- och omsorgsektorn och de anställda ska ha rätt utbildning. Det är bakgrunden till Regionförbundet Sörmlands satsning för att öka sörmländska kommuners och landstingets attraktivitet som arbetsgivare. Tre miljoner kronor läggs på projektet, hälften är medel som beviljats av Tillväxtverket.

-För framtida personalbehov behövs att fler ungdomar söker till det gymna-
siala vård-och omsorgsprogrammet. Offentliga arbetsgivare har ett jobb att göra för att profilera sig som attrak-
tiva, säger Göran Wide, strateg på regionförbundet.

Operativt utvecklingsarbete och forskningsmetodik ska kopplas samman i arbetet.

- Det tror vi är ett framgångsrikt kon-
cept, säger Catharina Fredriksson (S), ordförande i kompetensberedningen.

Läs mer
Dela |
Maria Printz. Foto:Carina Wilhelmsson
Maria Printz. Foto:Carina Wilhelmsson

Sörmlands egen mat på tallriken

- Maten ska ha sin historia och ge ett mervärde, säger Maria Printz, vd för Printz Bageri i Stallarholmen, som ingår i Sörmlands matkluster. Vi var lite av pionjärer på 90-talet men nu är eko-
logiskt och närodlat precis det som kunden efterfrågar!

Sörmland har en egen matstrategi ”Stolt mat i Sörmland”, som ska utveckla starka smakupplevelser ur det lokala skafferiet.

- Vi som är verksamma inom mathantverk, det vill säga gårdar och andra producenter liksom restau-
ranger, samarbetar och köper av varandra. Tillsammans skapar vi en matidentitet som ger reseanledningar. Det gynnar besöksnäringen, berättar Maria Printz.
 
Regionförbundet Sörmland beslutade vid sitt senaste sammanträde att stödja den nya matstrategin med
150 000 kronor. Här kan du läsa om strategin.

Läs mer 0 kommentarer
Dela |
[bild]
Foto:Eva Malm

Nationella satsningar på infrastrukturen i länet

Ostlänken, ett nytt dubbelspår mellan Linköping och Järna via Norrköping och Skavsta flygplats, är den enskilt största satsningen i länet under planperioden 2014-2025. Regeringen avsätter drygt 20 miljarder kronor för projektet fram till och med 2025 och återstående uppskattade 15 miljarder kronor kommer att belasta kommande planer. Inriktningen är att Ostlänken ska vara färdigbyggd senast 2028.

Satsningar görs också för att utöka trafiken och minska förseningarna på Svealandsbanan och Västra Stambanan.

Regeringens beslut innebär dessutom att satsningar görs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägnätet, på riksväg 56 och E4 vid Nyköping.


 

Läs mer
Dela |
Foto: Terese Andersson FoU
Foto: Terese Andersson FoU

Utlysning: Samverkansbidrag till hälso-och välfärdsteknik

Nu kan du som är forskare på Mälar-
dalen högskola söka bidrag för att genomföra projekt tillsammans med företag som är verksamma inom hälso- och välfärdsteknik i Sörmland. Projekten kan till exempel handla om innovationsstödjande processer eller vetenskapliga utvärderingar som syftar till att utveckla företaget produkter eller tjänster. Totalt finns 800 000 kronor att fördela mellan projekten.

Utlysningen sker i samarbete mellan Regionförbundet Sörmland och Samverkansarenan för Hälso- och Välfärdsteknik vid Mälardalens högskola som är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö  där högskolans kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd tas till vara.

Ansök senast den 1 maj.

Läs mer
Dela |
Följ oss på facebook
Film om studieval

Till konferensen Omvärld-Skola den 6 mars producerades två filmer där sörmländska elever berättar om sina studieval.

Se filmerna!

Fakta om Sörmland

           

Här hittar du snabb och lättillgänglig fakta om Sörmland och kommunerna i länet.

Statistiken på sidan uppdateras månadsvis, kvartalsvis eller årsvis beroende på när ny statistik finns tillgänglig.

Klicka här för att komma till regionfakta


 

Cykelstrategi för Sörmland

 

Regional cykelstrategi för Sörmland

Strategin innehåller förutom vision, mål och strategier alla de slutsatser och förslag som har bäring på den löpande infrastrukturplaneringen.

Transportinfrastruktur

         

Regional plan för
transportinfrastruktur i Sörmland
2014-2025

Sörmland på Twitter