Meny

Kallelse och handlingar till styrelsen

Regionstyrelsen sammanträdde i torsdags den 14 september 2017 på Hjälmargården i Läppe, Vingåker.

Tid:      kl 9.00-ca 14.00
Plats:   Hjälmargården, Läppe, Vingåker
Lokal:  

 

Preliminära hålltider för dagen:

  9.00       Sammanträdet startar
                Behandling av ärenden enligt dagordning                
12.30 ca   Lunch
13.30 ca   Sammanträdet återupptas
                Behandling av kvarvarande ärenden
                Sammanträdet avslutas

 

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas

 2. Val av justerare

 3. Fastställande av dagordning

 4. Information/vägledningsdiskussion

  a) Ny länstransportplan - lägesrapport
      Jimmy Jansson, ordförande i beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor, samt Fredrik Högberg, strateg
  b) Rapport från regionstyrelsens beredningar
      Respektive berednings ordförande
  c) Regionfrågan
      Viking Jonsson, ordförande
  d) Kommentarer till beslutsärendena
      Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör
   
 5. Regional handlingsplan för klimat och miljö i tillväxtarbetet

 6. Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt 2017-2020

 7. Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021

 8. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2018

 9. Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län

 10. Remisshantering av Trafikanalys rapport 2017:1, Ny målstyrning för transportpolitiken

 11. Sammanträdestider 2018 för regionstyrelsen och arbetsutskottet

 12. Valärenden

 13. Anmälningsärenden

 14. Övriga frågor

 15. Avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2017-09-19

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53