Meny

Styrelsens beredningar

Regionstyrelsen kan inrätta beslutsorgan och tillsätta beredningar och arbetsgrupper. För närvarande finns fyra politiska beredningar; kompetensberedningen, beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor, beredningen för jämlik hälsa samt beredningen för Sörmlandsstrategin.

  • Kompetensberedningen
    Catharina Fredriksson (S) ordförande
    Jacob Sandgren (S)
    Johan Rocklind (S)
    Monica Lindell Rydén (S)
    Dag Bergentoft (M)
    Jari Puustinen (M)
    Anton Berglund (SD)

    Läs mer om beredningens arbete


  • Beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor
    Jimmy Jansson (S) ordförande 
    Monica Johansson (S)
    Urban Granström (S)
    Jan-Erik Larsson (S) 
    Anneli Bengtsson (S)
    Sofia Remnert (L)
    Ann-Sofie Lifvenhage (M)
    Daniel Portnoff (M)
    Lars Härnström (M)
    Jacob Högfeldt (M)
    Anna af Sillén (M)

  • Beredningen för jämlik hälsa
    Monica Johansson (S) ordförande
    Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)
    Terese Larsson (S)
    Anna Wåhlström (MP)
    Ingrid Jerneborg Glimne (M)
    Magnus Leivik (M)
    Peter Hardö (VfP)

    Läs mer om beredningens arbete

  • Beredningen för Sörmlandsstrategin
    Viking Jonsson (S) ordförande
    Martina Johansson (C)
    Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
    Ewa Callhammar (L)
    Magnus Leivik (M)
    Anna Wåhlström (MP)
    Lotta Back (V)

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2017-09-20

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53