REGIONFÖRBUNDET SORMLAND

"Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland"
 

I framtiden kommer det att saknas drygt 4 500 personer med vård- och omsorgsutbildning i Sörmland.

Caroline Helmersson Olsson (S) ledamot i utbildningsutskottet och Viking Jonsson (S) ordförande Regionförbundet Sörmland har skrivit gemensam debattartikel

Det framgår av en alldeles färsk utbildnings- och arbetsmarknadsprognos som tagits fram av Regionförbundet Sörmland och som presenterades på en stor konferens i början av november. Det är framförallt undersköterskor som det kommer att råda stor brist på de närmaste 20 åren.

En annan utbildning där det uppstår brist i framtiden är industriutbildningen. Förklaringen är att antalet sökande är lågt vilket i förlängningen gör att tillgången minskar. Ytterligare ett framtida bristyrke är förskollärare.

Temat för konferensen var annars Kompetensförsörjningen – hur löser vi matchningen mellan arbetslösa och arbetsgivares behov i praktiken? Det var den stora frågan som diskuterades när ett 100-tal personer samlades för att genomföra Sörmlands första gemensamma kompetensdag.

Dela |